İLAD,Bakü’de yapılan CEENQA Genel Kuruluna katıldı

CEENQA 2024 yılı Genel Kurulu 17-18 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın Eğitim Kalite Güvence Ajansı'nın (TKTA) ev sahipliğinde Bakü kentinde yapıldı. İLAD’ın üyesi bulunduğu CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) Merkezi ve Doğu Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansları Ağı genel kurulunda İLAD’ı İLEDAK Başkanı Prof.Dr.Recep Tayfun temsil etti. Sınır ötesi akreditasyondaki eğilimler ve zorluklar, sınır ötesi akreditasyonun iş dünyası ve ekonomi üzerindeki etkisi, yabancı niteliklerin tanınmasına yönelik en iyi uygulamalar, uluslararası akreditasyon ve uluslararası akreditasyon dahil olmak üzere sınır ötesi işbirliğiyle ilgili çeşitli konular ele alındı.

 

Genel kurulda yükseköğretim kurumları için stratejik planlama ve sınır ötesi tanınmaya ilişkin yasal ve politik çerçeve koşulları da tartışıldı.

 

Toplantıya CEENQA üyesi ülkelerin temsilcileri ve Azerbaycan temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir katılım sağlanmıştır. İki gün süren toplantılarda öncelikle uluslararası işbirliklerinin sınırları ve geliştirilmesi üzerine odaklanılmıştır. Yüksek öğrenim kalite standartlarının belirlenmesi açısından ilkeler üzerine sunumlar yapılmıştır. Kalite ve akreditasyon kuruluşları arasındaki işbirliği ve standart oluşturma yönünde görüşler paylaşılmıştır.

 

Toplantının ikinci günü 18 Mayıs 2024 cumartesi günü CEENQA yeni başkanının ve eksik olan yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Önceki dönem başkanı Franci Demšar, NAKVIS (Slovenia)’nın yerine başkan yardımcısı Vesna Dodiković-Jurković, ASHE (Croatia) yeni başkan olarak seçildi. Prof. Dr. Tayfun’un da CEENQA Yönetim Kurulu üyesi adayı olduğu CEENQA yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı ve

seçilen üyelerle birlikte en çok oy alan aday üye olarak 2025 yılından itibaren yönetim kuruluna İLEDAK Başkanımız da üye olarak kabul edildi.

2025 yılı genel kurul toplantısı Estonya/Talin’de yapılacak. Ayrıca Macaristan Kalite Ajansı ile önümüzdeki süreçte bir  forum yapılacak.

 

Genel Kurul sırasında yapılan görüşmelerde İLAD, Azerbaycan Kalite ajansı ile birlikte çalışma konusunda prensip kararı alındı ve önümüzdeki süreçte ikili anlaşmalarla işbirliklerimiz geliştirilecek.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.