YÖKAK İzleme Yetkilisi Prof. Dr. Orhan İçöz İLAD’a izleme ziyareti gerçekleştirdi

İLAD yükseköğretim kurumlarındaki iletişim programlarını değerlendirilerek akredite ediyor ama kendisi de diğer akreditasyon kuruluşları gibi YÖKAK tarafından titizlikle izleniyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK,  program değerlendirmesi için Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verdiği akreditasyon kuruluşlarına her yıl bir kez izleme ziyareti gerçekleştiriyor. Bu çerçevede YÖKAK’ın İLAD’ı İzleme Yetkilisi Prof. Dr. Orhan İçöz, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü YÖKAK’a çevrimiçi bir izleme ziyareti gerçekleştirdi.

YÖKAK İzleme Yetkilisi Prof. Dr. İçöz, İLAD’ın 2021 yılı çalışmaları hakkında İLAD Yönetim Kurulu ile İLEDAK Başkan ve üyeleri,  İLAD Ölçütler Komisyonu,  Sürekli İyileştirme ve Kalite Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Dış İlişkiler Temsilcisi, İLEDAK Tutarlılık Komisyonu, İLAD paydaşları, İLEDAK ekip başkanları,  değerlendiriciler, öğrenci değerlendiriciler gibi akreditasyon çalışmalarının çeşitli aşamalarında görev alanların temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Performans göstergelerini inceledi.

İLAD yükseköğretim kurumlarındaki iletişim programlarını değerlendirilerek akredite ediyor ama kendisi de diğer akreditasyon kuruluşları gibi YÖKAK tarafından titizlikle izleniyor.

İLAD her yıl YÖKAK’a sunulmak üzere,  akreditasyon çalışmaları ve kanıtları ile ilgili kapsamlı bir Özdeğerlendirme Raporu hazırlıyor. YÖKAK İzleme Yetkilisi bu raporu inceleyerek,  saha ziyaret ile ilgili bulgularını da ekleyerek bir rapor halinde YÖKAK’a sunuyor. İzleme yetkilileri akreditasyon kuruluşlarının güçlü ve gelişmeye açık bulduğu yönlerini raporlarında bildiriyor. Kuruluşlar da yıl içinde kendi çalışmalarında bu raporlardan yararlanarak iyileştirme çalışmalarını yapıyorlar.

İLAD 2019 ve 2020 yılları çalışmaları için iki kez izlemeden geçmişti. Bu yıl da 2021 yılı çalışmaları kapsamında izlemeden geçti.

İLAD 2021 yılı sonunda, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin süresini uzatılması için de tüm çalışmalarını ve kanıtlarını içeren kapsamlı Özdeğerlendirme Raporu hazırlamıştı. YÖKAK bu rapor üzerine İLAD’ın akreditasyon için Kalite Tescil Belgesinin süresini 5 yıl (2027 yılına kadar) uzatmış bulunuyor.İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.