Güncel
İLAD 2020 Tematik Analiz Raporu yayınlandı
Yükseköğretimde iletişim programların iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için rapordaki analiz ve görüşlerle ilgili olarak paydaş kurumlardan, dekanlardan ve değerlendiricilerden görüş ve önerileri istendi.
İLAD 9. Kurumsal Bilgilendirme Çalıştayı 92 öğretim üyesinin katılımıyla yapıldı
2020-2021 Akreditasyon döneminde İLAD’a akreditasyon için başvuruda bulunan 15 üniversiteden 33 programı temsilen dekanların, dekan yardımcılarının, ilgili bölüm başkanlarının ve akreditasyon temsilcilerinin katıldığı 9. İLAD Kurum Bilgilendirme Çalıştayı 15 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapıldı.
İLAD 1. Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Uluslararası Gerçekleşti
Çevrimiçi olarak yapılan çalıştaya Azerbaycan, KKTC ve Türkiye’den 13 Üniversitenin iletişim fakültelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 42 öğrenci katıldı
İLAD 16 iletişim programını daha akredite etti
Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültelerinden 16 programın Genel Değerlendirmeleri tamamlandı.
YÖKAK’tan İLAD’a izleme ziyareti
YÖKAK İzleme Yetkilisi Prof.Dr.Figen Çizmeci Şenel İLAD’a yıllık olağan izleme ziyaretini yaptı.
12. İLAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 6 Mart günü yapıldı
İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İLEDAK başkanı Prof. Dr. Sacide Vural, İLEDAK üyesi Prof.Dr. Senem Duruel Erkılıç ve İLAD Ölçütler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Nilüfer Timisi, katılımcı iletişim fakültesi dekanları ve öğretim üyeleri ile sektör temsilcilerini bilgilendirdi.
İLAD 8 programın ara değerlendirmesini tamamladı
Bahçeşehir Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversiteleri İletişim Fakültelerinden 8 programın 2020 Ara Değerlendirmeleri ile ilgili İLEDAK tarafından alınan kararlar İLAD tarafından görüşülerek onaylandı. Programların akreditasyon süreleri uzatıldı.
İLAD 8. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde çevrimiçi olarak gerçekleşen çalıştaya katılan dekan Prof. Dr. Özcan Yağcı ve öğretim üyeleri İLAD ölçütleri ile ilgili bilgilendirildiler.
İLAD 11. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 32 kişinin katılımıyla yapıldı
İLAD’ın genel değerlendirme ekiplerinde yer alan ekip üyelerine çevrimiçi değerlendirme ve akreditasyon eğitimi ile ilgili sunumların yapıldığı 11. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 17 Ocak 2021 Pazar günü yapıldı. 32 değerlendirici ekip üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen ve 2 oturum halinde 3,5 saat süren çalıştay Zoom üzerinden düzenlendi.
İLAD/İLEDAK 7. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı 2 Ocak 2021 günü gerçekleştirildi.
7. Kurum Bilgilendirme Çalıştayında, kurumların iletişim eğitiminde kalitenin yükseltilmesi için dikkat edeceği konular, yapılması gereken iyileştirmeler ve akademik hedefleri ile ders içeriklerinin uyumu, akademik kadronun yapısında aranan özellikler; gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.
İLAD 2021 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi.
İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün 02 Mart 2021 olarak belirlendi
İLAD/İLEDAK 10. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı çevrimiçi ortamda düzenlendi.
İLAD, iletişim alanına ait programların akreditasyon süreçlerinde değerlendirici olarak görevlendirilen ekip üyeleri ile çevrimiçi 10. Değerlendici Eğitim Çalıştayını Zoom üzerinden düzenlendi.
İLAD/İLEDAK 6. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
İLAD/İLEDAK 6. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı 17.10.2020 tarihinde İLAD’a Ara Değerlendirme başvurusu yapan kurumların temsilcilerine, sürecin çevrimiçi işleyişi hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlendi.
İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu’nun makalesi “Covid-19: Vaatler ve Riskler - Bir Deneme” CEENQA’nın bülteninde yayınlandı
İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu’nun pandemi nedeniyle zorunlu hale gelen uzaktan eğitim üzerine kaleme aldığı makale “Covid-19: Vaatler ve Riskler - Bir Deneme”, İLAD’ın da tam üyesi olduğu CEENQA’nın (Orta ve Doğu Avrupa Kalite Değerlendirme Kuruluşları Ağı) bülteninde yayınlandı.
İLAD, COVİD-19 pandemisi için DAUY yönergesinde değişiklik yaptı
İLAD Yönetim Kurulu 22 Ağustos 2020 tarihli toplantısında, İLEDAK’ın Genel ve Ara Değerlendirme için oluşturacağı ekiplerin, pandemi sürecinde ve saha ziyaretlerinde izlenecek yöntemlerle ilgili Değerlendirme Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi’nde (DAUY) değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Yönergede yapılan yeni düzenlemeye göre, ekiplerin kurumlara yaptığı saha ziyaretini zorlaştıran olağanüstü koşullarda (pandemi, doğal afetler gibi) ekip üyeleri, kurumun ve programın yöneticileri, öğrencileri ve ilgili kişileri ile çevrimiçi görüşmeler yolu ile çalışmalarını gerçekleştirebilecekler.
Covid-19 günlerinde Sertifika Sevinci
İLAD Akreditasyon Sertifikasını alan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Programı öğretim üyeleri, maskeli ‘korona günleri’ fotoğrafı ile mutluluklarını paylaştı.
İLAD’ın Covid-19 pandemisi döneminde akreditasyona ilişkin kararları
Genel Değerlendirme başvurusu yapmış bulunan programların ÖDR’lerini hazırlamaları istenecek ancak bu hazırlık sırasında kurumların ve programların, uzaktan erişimle ulaşılamayacak/bulunamayacak kanıtlar, dosyalar ve transkriptler gibi belgelerinin, saha ziyaretleri sırasında gösterilmesi için gerekli esneklik sağlanacaktır.
İLAD, 2019 - 2020 döneminde 8 üniversiteden 15 iletişim lisans programını akredite etti.
Mersin, Üsküdar, Galatasaray, İstanbul, Maltepe, Ege, Çukurova ve İzmir Ekonomi Üniversitelerinden 15 lisans programı tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporları İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditayon Kurulunca incelendi ve akredite edilmeleri uygun bulundu.
İLAD’ın akreditasyon yetkisi yenilendi.
YÖKAK Yükseköğretim Kalite Kurulu İLAD İletişim Araştırmaları Derneğinin yükseköğretimde iletişim alanında yükseköğretim programlarının akreditasyon yapmasına ilişkin yetki belgesini yineledi.
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, CEENQA üyeliğine kabul edildi
İLAD, uluslararası ölçekte yüksek öğretimde kalite standartları ve kalitenin arttırılması için çalışan Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin Yükseköğretim Kalite Güvence Kuruluşu olan CEENQA’ya tam üye olarak kabul edildi.
İLAD 2020 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi.
İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2020 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün 02 Mart 2020 olarak belirlendi
’İLAD’ bir Garanti Markası olarak tescil edildi
İLAD tarafından akredite edilen iletişim lisans programları, artık eğitim öğretim kalitelerini garanti eden İLAD Garanti Markası’nı tüm yazılı görsel ve işitsel mecralarında kullanabilecekler
9. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Medipol Üniversitesi’nde düzenlendi.
9. İLAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi evsahipliğinde 16 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da yapıldı.
Sakarya Üniversitesi’nde Akreditasyon Sertifikası Töreni
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programının akreditasyon sertifikası, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından törenle verildi.
Yaşar Üniversitesi’nde Akreditasyon Sertifikası Töreni düzenlendi
İLAD tarafından akredite edilen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesinin üç programına akreditasyon belgeleri İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından verildi.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde İLAD Akreditasyon Sertifika töreni
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Programı törenle İLAD Akreditasyon Sertifikasını aldı
İLAD Akreditasyon Sertifikası töreni İstanbul Aydın Üniversitesinde yapıldı
İLAD Akreditasyon Sertifikası törenle İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına verildi
5. Kurum Eğitimi Çalıştayı Tirebolu’da yapıldı
İLDEK İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nde iletişim alanındaki akreditasyon çalışmaları konusunda dekanları bilgilendirmek üzere İLAD 5. Kurumsal Eğitim Çalıştayı’nı düzenledi.
İLAD Akreditasyon Kararı
İLAD, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesine bağlı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı için akreditasyon kararı verdi.
4. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yapıldı
Kurumları akreditasyon süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan kurum bilgilendirme çalıştaylarının dördüncüsü İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde düzenlendi
İLAD Akreditasyon Kararları
İLAD Yaşar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden başvuruda bulunan dört programın akreditasyon kararlarını verdi.
8. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Maltepe Üniversitesi’nde düzenlendi
İLAD 8. Değerlendirici Eğİtimi Çalıştayında yeni değerlendirciler sertifikalarını aldı
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas İLAD’ın Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ni Prof. Dr. Aziz’e törenle verdi
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi, İLAD İletişim Araştırmaları Derneğinin bir dış değerlendirme kuruluşu olarak iletişim alanındaki yükseköğretim kurumlarında program üzerinden akreditasyon yapmasına onay veriyor.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin üç programı İLAD’dan akreditasyon sertifikalarını aldı
İLAD tarafından akredite edilen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin üç programına akreditasyon belgeleri İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından törenle verildi.
Akreditasyon sertifikası düzenlenen törenle Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Programına verildi
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Programının akreditasyon sertifikası, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından Prof. Dr. Kemal Suher’e düzenlenen törende verildi.
İLAD 2018-2019 Akreditasyon Dönemi kararları
İLAD değerlendirmeye aldığı programlardan Bahçeşehir Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi için akreditasyon kararlarını verdi.
7. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İzmir’de Ege Üniversitesi’nde yapıldı
Ege Üniversitesi’nin Bornova Kampüsü’nde İletişim Fakültesi’nin evsahipliğinde yapılan İLAD/İLEDAK 7. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı’na katılan 20 öğretim üyesi değerlendirici katılım sertifikalarını aldılar.
6. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul Ticaret Üniversitesi evsahipliğinde yapıldı
İLAD/ İLEDAK Değerlendirici Eğitimi için 6.sı yapılan Çalıştay’da yeni değerlendiriciler sertifikalarını Prof.Dr.Aysel Aziz’den aldılar
5. İLAD / İLEDAK Eğitici Değerlendiricileri Eğitimi Çalıştayı İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirildi
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin, İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu İLEDAK ‘ın iletişim programların dış değerlendirmeleri için düzenlediği Değerlendiricileri Eğitim Çalıştaylarının beşincisi 26 Haziran 2018 Salı günü İstanbul Üniversitesinin Rektörlük binasında yapıldı. İÜ Rektörü Prof.Dr.Ak çalıştayın açılış konuşmasını yaptı
Yükseköğretim Kalite Kurulu ve ulusal akreditasyon kuruluşları Ankara’da toplandı
Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun, yükseköğretim kurumlarında akreditasyon yapmak üzere tescil belgesi verdiği ulusal akreditasyon kuruluşları ile 6 Haziran’da Ankara’da yapılan toplantısında akreditasyon aşamasındaki kurumların, kalite standartlarına uyumlarını kanıtlama yöntemleri incelendi.
4. İLAD / İLEDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
17 Mart 2018 cumartesi günü Gazimağusa’da yapılan 4. Eğitim Çalıştayına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iletişim eğitimi veren 5 üniversitenin de İletişim Fakültelerinin yöneticileri ve öğretim üyeleri katıldı.
3. Kurum Eğitim/Bilgilendirme Çalıştayı, Lefke Avrupa Üniversitesinde yapıldı
İletişim fakültelerinden gelen istekler üzerine, kurumları özdeğerlendime raporlarının hazırlanışı ve İLAD / İLEDAK ölçütleri ile iletişim alanı öğretim çıktıları ve iletişim programlarının öğretim çıktıları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılıyor
2. Kurum Eğitim Çalıştayı Çukurova Üniversitesinde yapıldı
64 dekan ve dekan temsilcisini akreditasyon süreçleri konusunda bilgilendiren çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verildi
Akreditasyon konusunda kurumları bilgilendiren İLAD Çalıştayı
İletişim eğitim programlarının akreditasyon kuruluşu İLEDAK, 30 Mart’a kadar yapılan başvuruları kabul ediyor. İLAD başvuruda bulunmak isteyen kurumlardan gelen akademisyenler için 1.Kurum Eğitimi Çalıştay’ını İstanbul’da düzenledi
İLEDAK 3. Eğitici / Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
İletişim eğitimi programlarını değerlendirecek ve akreditasyon için karar verecek İLEDAK kadroları 9 Aralık 2017 günü yapılan 3. Çalıştay sonunda eğitici ve değerlendirici eğitimi katılım sertifikalarını aldılar.
İLAD, iletişim programlarının akreditasyon kuruluşu olarak yetkilendirildi
İLEDAK- İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, lisans düzeyinde iletişim eğitimi veren tüm yükseköğretim programlarının, 2018 -2019 dönemi için başvurularını almaya başladı. Başvuracak programların, elektronik başvuru dilekçelerinin yanı sıra lisans programları başvuru formunu doldurarak İLAD Merkezi’ne posta ile de iletmeleri gerekiyor.
Yeni İLEDAK üyeleri göreve başladı
Yeni üyeler Prof.Dr. İlhan Yerlikaya ve Prof.Dr. Süleyman İrvan. İLEDAK Başkan Yardımcısı olarak Prof.Dr. Halil Nalçaoğlu belirlendi
Dekanlardan İLEDAK çalışmalarına tam destek
İletişim Fakülteleri Dekanlarının 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Aydın/Didim’de yaptıkları toplantıda İLEDAK’ın çalışmalarının ve YÖK başvurusunun desteklenmesi kararı alındı
2. Eğitimci/Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Ankara’da yapıldı
MAK Başkanı Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler’ın yönettiği 2.Çalıştayımıza, 4 iletişim fakültesi dekanı ile iletişim profesörleri katıldı
İLEDAK üyeleri belirlendi
İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) üyeleri belirlendi. Kurul kendi içinde işbölümü yaparak görevine başlıyor
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.